Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 25
Image Size
180 KB
Resolution
1334×693
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,079 (2 today)
Favourites
102 (who?)
Comments
51
Downloads
5
×
Don't cry, Viet-chan! by RyoYukiUme Don't cry, Viet-chan! by RyoYukiUme
Finally, I finished it <3333 :iconcryforeverplz:

He's the one who brought light to escape her darkness Q u Q


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bằng chứng cho tình hữu nghị tốt đẹp 
Tượng Bác Hồ giữa lòng thủ đô của nước Nga <3 Q u Q


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:iconyaysovietplz::iconyayvietnamplz::iconyayrussiaplz: from APH 
(c) Himaruya
Add a Comment:
 
:iconthesoldierinvietnam:
TheSoldierInVietnam Featured By Owner Oct 21, 2014  Student Digital Artist
:iconyaysovietplz: "Yay Soviet is so power and manly" 
:iconyayrussiaplz: "For mother Russian" :iconyayvietnamplz: "For farther Vietnam"
Reply
:iconsli-ka:
Sli-ka Featured By Owner Jul 11, 2014  Hobbyist Traditional Artist
I just love this couple, it makes a lot of sense and history is on your side!
Reply
:iconrussia14hackbleach:
Russia14hackBleach Featured By Owner Jun 30, 2014  Hobbyist General Artist
SEE RUSSIA IS PERFECTLY A WONDERFUL PERSON
Reply
:iconivanmattie-love:
IvanMattie-love Featured By Owner May 17, 2014
Rồi, chính thức , mình sẽ vô coi hình dài dài. Mà em mới tải lên một bức RusViet, chị có thể vô coi và nhận xét dùm em được không??? Em toàn xài màu chì không à chị ơi , có gì thông cảm. Cảm ơn nhiều nhiều ạ.
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner May 18, 2014  Student Digital Artist
okie ^^ hông có chi đâu em
Reply
:iconvardalin:
Vardalin Featured By Owner Apr 1, 2014  Student General Artist
It's adorable :) 
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Apr 2, 2014  Student Digital Artist
Thank you~~<3 ;; v ;; 
Reply
:iconnamviet76:
Namviet76 Featured By Owner Feb 5, 2014  Hobbyist Traditional Artist
rất đẹp! thực hiện tốt
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Feb 5, 2014  Student Digital Artist
Cám ơn ^^
Reply
:iconnamviet76:
Namviet76 Featured By Owner Feb 5, 2014  Hobbyist Traditional Artist
:)
Reply
Add a Comment: